- 24.1.2020 -

Dne 15. března 2020 v 9 hod. otevíráme základní kurz poslušnosti pro všechny plemena bez rozdílu věku psa.

Cena kurzu 1200,- Kč za 10 lekcí , platba na místě 15. března 2020  (první lekce zdarma).

Přihlašujte se u předsedkyně Lenky Kenderové (mobil 607 855 650) nebo je možné vyplnit přihlášku přímo na cvičáku ZKO Mochov 15. března 2020 zároveň s platbou. 

 Ukončení podzimního kurzu pro začátečníky

- 29.11.2019 -

Dne 15.12.2019 od 14:00 hod. se v ZKO Mochov koná členská schůze. Od 15:00 hod. jsou zváni noví zájemci o členství, kteří ukončili základní kurz poslušnosti.

V den konání schůze se budou vybírat členské příspěvky na rok 2020 v částce 1250,-

- 15.11.2019 -

V sobotu 9.11.2019 proběhly plánované zkoušky posuzované paní rozhodčí Michaelou Kuncovou, které tímto děkujeme za posuzování a cenné rady. Nastoupilo celkem šest týmů, z toho tři týmy zkoušku úspěšně složily a zbylým týmům přejeme více štěstí na příště. Děkujeme také všem, kteří se podíleli při přípravě na akci.

- 14.11.2019 -

Nové foto album z obran s figurantem Radkem Mojžíšem ZDE 

- 23.10.2019 -

Z důvodu pořádání zkoušek 9. listopadu 2019, bude výcviková lekce Kurzu základní poslušnosti přesunuta na neděli 10. listopadu 2019 od 9:00 hod. Děkujeme za pochopení.

- 22.10.2019 -

Fotky ze sobotního (19.10.2019) výcviku Kurzu základní poslušnosti   ZDE

- 4.9.2019 -

V sobotu 9. listopadu 2019, se konají u nás v ZKO Mochov zkoušky dle NZŘ a MZŘ. Přihlašujte se prosím, u předsedkyně Lenky Kenderové (mobil 607 855 650)

- 26.8.2019 -

POZOR !!!

1) Od 14. září 2019 se otevírá další kurz základní poslušnosti 

pro veřejnost. Informace ZDE

Přihlašujte se pouze u předsedkyně Lenky Kenderové (mobil 607 855 650) nebo je možné vyplnit přihlášku přímo na cvičáku ZKO Mochov 14. září 2019 zároveň s platbou. Ukončení kurzu dne 16. listopadu 2019.

2) Každou sobotu od 9:00 hod. jsou obrany - NA OBRANY SE MŮŽOU PŘIHLÁSIT I NEČLENI ZKO MOCHOV 

- figurant RADEK MOJŽÍŠ - přihlašování přes Facebook ZDE 

3) Každé úterý od 3. září 2019 od 17: 00 hod bude výcvik poslušnosti s Radkem Mojžíšem 

- NA POSLUŠNOST SE MŮŽOU PŘIHLÁSIT I NEČLENI ZKO MOCHOV - přihlášení přes Facebook ZDE

- Pro bližší informace (poslušnost v úterý + obrany v sobotu) kontaktujte Radka Mojžíše (mobil: 736 228 338).

- 29.6.2019 -

Dne 15. června 2019 se uskutečnil poslední výcvikový den kurzu pro začátečníky. Všichni účastníci kurzu obdrželi pamětní list. Další kurz plánujeme na podzim. Veškeré informace o dalším kurzu budou uvedeny během měsíce září na webových stránkách ZKO Mochov

Foto ZDE - ukončení kurzu základní poslušnosti

- 2.5.2019 - 

Gratulujeme členům ZKO Mochov, Zdence Blažkové (Bh VT) a Vladimíru Urbanovi (ZZO1) a jejich psům k úspěšnému složení dalších zkoušek a to v ZKO Klánovice dne 1.5.2019.

- 11.4.2019 - 

- Fotky ze Dne otevřených dveří ZDE

- Fotky z kurzu základní poslušnosti ZDE

- 25.3.2019 -

V sobotu 23.3.2019 proběhly na našem kynologickém cvičišti zkoušky. Děkujeme panu rozhodčímu Jaroslavu Tišlovi za posuzování a gratulujeme všem, kteří byli úspěšní.  Děkujeme všem za pomoc při přípravě na akci. 


-5.3.2019 - 

Výcvikový kurz

Dne 6. dubna 2019 od 9 hodin otevíráme základní kurz poslušnosti pro všechny plemena. 

Cena kurzu 1200,- Kč za 10 lekcí , platba na místě dne 6. dubna. (první lekce zdarma). Přihlašovat do kurzu se můžete u předsedkyně Lenky Kenderové na telefonním čísle 607 855 650.

Pro zájemce o individuální výcvik psa nabízíme osobní přístup za cenu 300,-Kč /hod.se zkušeným výcvikářem.


- 5.3.2019 - 

 Pozvánka pro veřejnost

Dne 30. března od 9-12 hodin bude v naší ZKO Mochov den otevřených dveří. Předvedeme ukázky výcviku psů a nácvik obran. 

Prosíme návštěvníky, aby přišli z důvodu bezpečnosti, bez psů. 

Děkujeme a těšíme se na vaší návštěvu :-)

- 14.2.2019 - Odkaz na nový Mezinárodní zkušební řád 

               (MZŘ) IGP ZDE

- 13.2.2019 - Dne 23.3. 2019, v ZKO Mochov, pořádáme zkoušky dle NZŘ + MZŘ

                     rozhodčí Jaroslav Tišl  (kapacita zkoušek již naplněná)

- 7.1.2019 - Pozvánka na seminář o novém zkušebním řádu                                       Kliněte na plakátek dole:

- 8.12.2018 -

Nové fotoalbum ZDE - obrany 12/2018 

figurant Václav Kos

- 12.11.2018 -

Pozvánka

V neděli 9.12.2018 od 9:00 hod. se bude konat členská schůze ZKO Mochov

Prosím o zaplacení členského poplatku na rok 2019 

1000,- + 250,- za známku ČKS

Potvrďte účast, děkuji. Lenka Kenderová - předseda ZKO

Foto ze zkoušek NZŘ a MZŘ

 - 12.11.2018 -

V neděli 11.11.2018, se konaly zkoušky dle NZŘ a MZŘ. Posuzoval rozhodčí pan Jaroslav Tišl, kterému tímto děkujeme. Funkce vedoucí zkoušek se zhostila Miroslava Voříšková. 

Nastoupilo celkem 8. týmů.  Z toho 5. týmů zkoušku úspěšně složilo a zbylým 3. týmům přejeme štěstí na příště. 

ZZO

Jana Klečka + SBT

PhDr. Kateřina Jančaříková + BOC

ZZO1

Vladimír Urban + HW

Zdeňka Blažková + HW

PhDr. Kateřina Jančaříková + BOG

ZPS1 - Alena Hanzalová + NO

ZVV3 Josef Hanzal + No

FPR3 Jana Králová + RTW

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě akce :-)


- 14.10.2018 - 

ZOP a ZPU1 FOTO ZDE 

Včera, v sobotu 13.10.2018, se konaly zkoušky na našem ZKO Mochov, kterých se účastnilo 5. týmů v ZOP a 5. týmů v ZPU1. Posuzoval pan rozhodčí Jan Plšek, kterému tímto děkujeme za korektní posuzování výkonů a vážíme si také jeho cenných rad, kterých využijeme pro další výcvik. Funkce vedoucího zkoušek se zhostil pan Josef Hanzal. Všichni úspěšně obstáli a mají tak ve Výkonostním průkazu psa zápis o splněné zkoušce. Všem gratulujeme a přejeme spoustu dalších, takto radostných dnů, se svými psími kamarády. 

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci :-) 

 ZOP:

Jiří Knap + NO

Kateřina Jančačíková +  BOC

Eva Jelínková + NO

Jana Klečka + SBT

Milan Kubeš + Chodský pes 

ZPU1

Vladimír Urban + HW

PhDr. Kateřina Jančaříková + BOG

Zdeňka Blažková + HW

Miroslava Voříšková + BOM

Andrea Ladrová + pes bez PP - ESP


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2.10.2017 - 

V neděli 1.10.2017 se na našem ZKO Mochov konala zkouška ZOP dle KJ Brno 

s výbornými výsledky, protože všech pět účastníků zkoušku splnilo :-) 

Zúčastnili se:

Miroslava Voříšková (BO Malinois), Ilona Mukařovská (Rottweiler),

Vladimír Urban (Hovawart), Zdeňka Blažková (Hovawart) a

Miroslav Červinka (Cane Corso)

Rozhodčí pan Jan Plšek dohlížel spravedlivě nad plněním jednotlivých úkolů a vždy srozumitelně okomentoval bodové ohodnocení. Tímto mu velice děkujeme.

Funkce vedoucího zkoušek se skvěle zhostil pan Josef Pokorný. Za vzornou přípravu cvičební plochy děkujeme správci ZKO panu Josefu Hanzalovi a fotodokumentaci slečně Aleně Hanzalové. Děkujeme také za bezchybnou přípravu administrace paní Mirce Voříškové.

Fotky ze zkoušky ZOP  ZDE